Drei Hügel Runde

Myslím, že uzrál čas na report obsahem poněkud odlišný od myšlenkového mejnstrímu našeho webu.

Pokusím se dnes vybočit ze břehů obvyklého „přijeli jsme, sjeli jsme a odjeli jsme“. Možná to bude článek příliš poučný, za případnou nudu se čtenáři předem omlouvám. Nicméně rád bych vám pověděl něco o vzniku, kultuře a obyčejném žití v loučkařském ráji západní části regionu Mostviertel. Inspirací mi k tomu bylo pohodové lyžařské putování přes tři kopečky Glasenberg, Oberbramberg a Briefberg, které jsme uskutečnili s Ájou za nádherného lednového dne plného slunce a jiskřivého prašanu.

Start v Zurkengraben
Start v Zurkengraben
Výzva k odpočinku a rozjímání
Výzva k odpočinku a rozjímání

Na šikmé ploše, tak by se dalo charakterizovat živobytí v oblastech Steyrtal a Ennstal.

Regiony jsou to rázovité a hornaté. Podloží tu tvoří pískovce, opuky a směsi vápence či dolomitu s hlínou, odborně se tomu říká flyš. Díky tomu, že jde o měkké a v celé oblasti stejnorodé horniny, eroze zde nevytvořila žádné srázy a skalní výchozy, nýbrž kopečky zaoblené, tvarované různě hlubokými rýhami a zářezy. Jejich úbočí časem přilákaly člověka, aby je využil k hospodaření v symbióze chovu dobytka a sadovnictví. Postupem času vznikla jedinečná kulturní krajina, charakterizovaná pastvinami ohraničenými větrolamy a živými ploty z keřů a nízkých stromů, pro toto místo tak typickými, doplněná ovocnými sady kolem obrovských statků, většinou uzavřených čtyřbokých dvorců.

Glasenberg 971 m.n.m.
První sjezd byl po uzavřené sjezdovce
Glasenberg 971 m.n.m.

Výsadba ovocných stromů nebyla samoúčelná. Spolu s jasany a javorem klenem působí jako účinná ochrana před sesuvy půdy. V dnešním, ekonomickém světě, se jeden druh ovoce dostal na výsluní a hraje prim v potravinářském řetězci, pohostinství i turistickém ruchu. Jde o hrušku ve spojení s výrobou „mostu“. Odtud byl odvozen název regionu Mostviertel, k němuž se právem hrdě hlásí hordy statkářů.

Kdo ze svého statku vidí baziliku na kopci v Sontagsbergu, ten bydlí v Mostviertelu.

Oberbramberg 788 m.n.m.
Oberbramberg 788 m.n.m.
Oberbramberg 788 m.n.m.

Není most jako mošt

Dolnorakouský „most“ je vlastně víno ze zkvašené ovocné šťávy. Kdysi to byl tradiční lidový nápoj, který dobře zahání žízeň, ale jeho ambiciózní výrobci z něho v poslední době udělali vyhledávanou specialitu. V drtivé většině se vyrábí z hrušek, což mu dodává zcela zvláštní chuť a aroma: může se pohybovat od zcela jemné varianty až po trpkou. „Most“ je nejlepší zpravidla tehdy, když chutná lehce ale ne příliš kysele. V takové variantě se dobře pije jak neředěný, tak i zředěný minerálkou. Je to nápoj zcela přírodní, osvěžující a představuje dobrou alternativu k podstatně těžšímu vínu, protože obsahuje relativně malé množství alkoholu, od čtyř do osmi procent.

Severovýchodní svah Oberbramberg
Severovýchodní svah Oberbramberg
Severovýchodní svah Oberbramberg

Jak se má ovšem návštěvník Rakouska dopátrat, který „most“ mu bude nejlépe vyhovovat

má být spíše z hrušky zvané Speckbirne nebo Pichlbirne, Dorschbirne nebo Stieglbirne, Knollbirne nebo Rosenhofbirne, nebo jak se všechny ty odrůdy jmenují? Na to je jen jedna metoda: ochutnávat, ochutnávat a zase ochutnávat. Proto vznikla turistická trasa Moststraße, která vede napříč celým krajem hrušek. Ano, je to záležitost především od jara do podzimu, ale i na lyžníky je pamatováno, konkrétně dvěma slavnostmi:

Mosttaufen svátek Sv. Sebastiána, patrona „mostu“, koná se kolem 20. ledna,

Mostwallfahrt žehnání nového „Mostbaron mostu“, koná se kolem 20. března na Sv. Josefa.

Stoupání na Briefberg
Stoupání na Briefberg

S titulem barona

S „moštovými barony“ se to má tak. Titulem Mostbaron se honosí dvacítka osobností, vybraná mezi producenty „mostu“, provozovateli palíren, restauratéry a hoteliéry.  Je to ocenění mužům a ženám, kteří svým osobním nasazením přispívají k šíření dobrého jména regionu, ve kterém žijí a jeho typického produktu, hruškového „mostu“. Výrobky od baronů jsou tím nejlepším, co se dá z místního ovoce získat: druhově čisté „mosty“, ovocné šťávy a pálenky. Baroni organizují zábavné dny pod širým nebem, ať už ochutnávky, specializované semináře nebo výlety krajinou – a při tom všem rádi vyprávějí příběhy a historky, které se váží k jejich oblíbeným hruškám.

Briefberg 837 m.n.m.
Briefberg 837 m.n.m.
Briefberg 837 m.n.m.

Jelikož a protože je vhodné hruškový „most“ doprovodit pikantním pokrmem z masa a sýry nejrůznějšího druhu, dostávám se k dalšímu využití místní krajiny.

Loučky, které v zimně k lyžařskému řádění využíváme, jsou ve zbylém ročním období domovem a jejich porost pastvou výbornému hovězímu.

Krávy nic nestresuje, kromě zimy jsou celý rok venku, denní dojení už není v kurzu, nikdo se o ně tedy moc nestará. Jejich příjemný život se tak může odrazit v kvalitě posléze servírované flákoty.

Klenot: severní svah Briefbergu
Klenot: severní svah Briefbergu

Intenzivně obhospodařované louky zdaleka neoplývají barevností květů různých bylin.

Obvykle na nich převládají dva nebo tři druhy trav, protože časté hnojení a sečení přispívá k bujnému růstu travní hmoty, která vytlačuje ostatní rostliny. Člověk je v době květu vnímá jako slinuté bílé či žluté plochy, v době plískanic pak jako nevzhledné hnědé blátivé.. Naštěstí to není případ těžko dostupných, plošně nevýznamných luk na svazích a hřebenech pahorkatiny v Mostviertelu, využívaných k chovu hovězího. Každé léto na nich díky převážně ručnímu hospodaření vykvétá plejáda květin, chrpy, heřmánek, různé druhy orchideí a vítr žene vlny po vzrostlých lukách až do podzimku. Některé druhy rostlin se množí jen semeny, proto je důležité počkat se sečením co nejdéle. Místní sekáči jistě hravě zvládnou dostat seno do stodol dřív, než nastane sychravý nečas.

Finále nad Birklgraben
Finále nad Birklgraben

A tak tvrdá práce statkářů zajišťuje zachování rozmanitosti krajiny v tomto koutě Rakouska pro jejich nástupce a budoucí generace. My z toho s dovolením těžíme v době, kdy zem odpočívá, když se jim proháníme za humny na lyžích. Prosit! Skol!!

Read More

1 komentář

Napsat komentář: Jan Šabík Zrušit odpověď na komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *